Купальники

Swimwear 2013 Jamay Bikini Photoshoot

Photoshoot JAMAY bikini
Photographer Anna Arkhypova
Model Olga Khvostik, Anthony Goods
Operator Aleksandr Dmytriyev
Assistant Anna Okunevych
Video Editor Anna Arkhypova