Без рубрики

Backstage photoshoot JAMAY bikini


Photographer Anna Arkhypova
Model Olga Khvostik, Anthony Goods
Operator Aleksandr Dmytriyev
Assistant Anna Okunevych
www.JAMAYbikini.com — swimwear & beachwear
http://www.jamaybikini.com